Tärkeää tietoa tilausmaksun tarjoajille

Tilausmaksu on toistuvan maksun muoto, jossa asiakas sallii, että myymälä vähentää tietyn summan hänen kortiltaan esimerkiksi kerran kuukaudessa. Englanniksi siitä käytetään nimitystä recurring payment.

Jotta asia olisi selvempi kortilla maksaville asiakkaille, Visa ja Mastercard ovat tiukentaneet vaatimuksia, jotka ne asettavat tilausmaksua tarjoaville myymälöille. Asiakkaan on ymmärrettävä, mitä ehtoja sovelletaan ja miten maksu suoritetaan.

Huomioitavat asiat

Jos tarjoat asiakkaillesi tilausmaksua, sinun on tiedettävä sen tärkeimmät osat. Täydelliset vaatimukset ovat Internet- ja puhelinmääräyksiä koskevissa määräyksissä, mutta takaisinveloitusten välttämiseksi on tärkeintä huomioida seuraavat seikat:

 • Kun asiakas tallentaa korttitietonsa tilausmaksua varten, asiakkaalle on ilmoitettava selkeästi kortin tietojen säilytysehdoista ja säilytyksen tarkoituksesta, maksujen suoritusajankohdasta ja -tavoista (mukaan lukien summat ja jaksotus) sekä muista tilausmaksuun sovellettavista ehdoista.
 • Ehtojen on oltava erilliset eikä niitä saa sisällyttää osaksi tavaroita ja palveluja koskevia yleisiä myyntiehtoja. Kortinhaltijan on aktiivisesti hyväksyttävä ehdot.
 • Ehtojen on oltava saatavilla myös englanniksi.
 • Kun uusi asiakas tallentaa korttitietonsa tilausmaksua varten tai kun sama asiakas tallentaa myöhemmin uusia korttitietoja, asiakkaan on ensimmäisellä ostokerralla tunnistauduttava käyttäen 3DSecurea ja turvallisuuskoodia.
 • Seuraavan tilausmaksun veloituksen suoritat aina sinä, joten sitä ei tehdä 3DSecurea ja turvallisuuskoodia käyttäen. Sen takia kannat kaikki riskit esimerkiksi vilpillisistä korttimaksuista.
 • Asiakkaan tulee saada sähköposti- tai tekstiviesti ennen jokaista veloitusta. Jos asiakas on saanut ilmaisen kokeilujakson tai muun tutustumistarjouksen, viesti on lähetettävä vähintään seitsemän (7) päivää ennen tarjouksen päättymistä ja veloituksen tekemistä.
 • Asiakkaan on voitava helposti keskeyttää tilausmaksu välittömästi. Se on voitava tehdä Internetin tai vastaavan kautta ilman vaatimusta puhelinsoitosta.
 • Puhelinnumerosi tai verkkosivuosoite tulee lähettää markkinointinimenä jokaisen korttimaksun mukana.
 • Korttimaksu on aina tarkastettava varmennuksella ennen jokaista veloitusta. Jos varmennus evätään, veloitusta ei saa tehdä.
 • Jos varmennus evätään siksi, että kortti on suljettu, uutta varmennusta ei saa tehdä. Jos varmennus evätään muista syistä, voidaan tehdä enintään kaksi uutta yritystä.
 • Jos tarjoat asiakkaalle tilausmaksuun ilmaisen kokeilujakson tai tutustumistarjouksen, niiden päättymisen jälkeistä ensimmäistä veloitusta koskevat erityisvaatimukset. Kokeilujakson tai tutustumistarjouksen maksuissa markkinointinimessä on oltava mukana teksti "trial" tai "testi".

Jos sinulla on kysyttävää tilausmaksuista tai muista asioista, voit aina ottaa meihin yhteyttä osoitteeseen support.swedbankpay@swedbank.fi