Viktig information till dig som erbjuder abonnemangsbetalning

Abonnemangsbetalning är en form av återkommande betalning där din kund låter dig som butik dra ett bestämt belopp från kundens kort exempelvis en gång i månaden. Det kallas ibland också ”recurring payment”.

Visa och Mastercard har nu stärkt kraven på butiker som erbjuder abonnemangsbetalning för att göra det tydligare för kunder som betalar med kort. Kunden ska förstå vilka villkor som gäller och hur betalningen går till.

Vad behöver du tänka på?

 • Om du erbjuder abonnemangsbetalning till dina kunder behöver du känna till de viktigaste delarna. De fullständiga kraven hittar du i ”Föreskrifter Internet och telefonorder” men det viktigaste du behöver tänka på för att undvika återdebiteringar är:
 • När en kund registrerar sina kortuppgifter för abonnemangsbetalning måste kunden få tydlig information om vilka villkor som gäller för att lagra kortuppgifterna och syftet med lagringen, när och hur betalningar kommer att ske (inklusive belopp och periodicitet), samt andra villkor som gäller för abonnemangsbetalning.
 • Villkoren ska vara separata och får inte ingå som en del av de generella köpvillkoren som gäller vid köp av varor och tjänster. Kortkunden ska aktivt godkänna villkoren.
 • Villkoren ska även finnas tillgängliga på engelska.
 • När en ny kund registrerar sina kortuppgifter för abonnemangsbetalning, eller när samma kund senare skriver in nya kortuppgifter, måste kunden för det första köpet identifiera sig enligt 3D Secure och med säkerhetskod.
 • Efterföljande dragning med abonnemangsbetalning initieras alltid av dig och måste därför inte göras med 3D Secure och säkerhetskod. Du står därför för all risk för exempelvis bedrägliga kortköp.
 • Kunden ska få ett e-postmeddelande eller SMS inför varje dragning. Om kunden har fått en gratis provperiod eller annat introduktionserbjudande ska meddelande skickas minst sju (7) dagar innan erbjudandet upphör och dragning ska ske.
 • Kunden ska enkelt kunna avbryta sin abonnemangsbetalning med omedelbar verkan. Detta ska kunna göras via internet eller motsvarande utan krav på telefonsamtal.
 • Ditt telefonnummer eller hemsideadress ska skickas med som marknadsnamn i varje korttransaktion.
 • Kortköp ska alltid kontrolleras genom en auktorisation inför varje dragning. Om auktorisationen nekas får dragning inte göras.
 • Om en auktorisation nekas på grund av att kortet är spärrat får en ny auktorisation inte göras. När auktorisationen nekats av andra anledningar får maximalt två nya försök göras.
 • För abonnemangsbetalning där du erbjuder kunden en gratis provperiod eller ett introduktionserbjudande gäller särskilda krav på första dragningen efter att dessa upphör. I dessa transaktioner ska texten ”trial” eller ”prov” vara med i marknadsnamnet.

Om du har frågor kring abonnemangsbetalningar eller annat kan du alltid skriva till oss på support.swedbankpay@swedbank.fi